03. Juli 2022  AUSSENDUNGSFEIER TSA

15.-16. Juli 2022  PRAKTISCHE PNEUMATOLOGIE VG3,  AAS-SEMINAR

16. Juli 2022  TAG DER OFFENEN TÜR

22.-23. Juli 2022  WIE TICKT DER MENSCH? GRUNDLAGENSEMINAR BEGLEITENDE SEELSORGE

28. Juli - 07. August 2022  SUMMER-LIFE-SPECIAL. JUGENDFREIZEIT

30.-31. Juli 2022  JuMi. JUGEND-MISSIONS-EVENT